Geoportal Międzylesie - Międzylesie - Pozwolenia na budowę Międzylesie - Międzylesie

Pozwolenia na budowę Międzylesie - Międzylesie

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Międzylesie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Międzylesie. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Międzylesie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Międzylesie

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Międzylesie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa parteru budynku gospodarczego na lokal mieszkalny
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną linią zasilającą wlz, przyłączem kanalizacji sanitarnej, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, przyłączem wody od studni głębinowej oraz utwardzeniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt zamienny - zmiana decyzji nr 32/XIII/B/2019 z dnia 23.09.20219r. dot. budowy obiektu gospodarczo-garażowego - uzupełnienie w ramach zabudowy siedliskowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa obory dla bydła wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce do obsługi gospodarstwa rolnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła, instalacją spalinową i wentylacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wewnętrznej instalacji wody do granicy działki, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków z bezodpływowym zbiornikiem na wody pościekowe, wlz, utwardzenie terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa garażu na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, c.o., oraz wod-kan z częścią zewnętrzną instalacji i przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.13.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Międzylesie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: