Obszary chronione Mikstat - Mikstat

Ochrona przyrody w gminie Mikstat

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mikstat? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mikstat, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mikstat

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie): 5758.0 ha
  • Dolina Rzeki Prosny: 180.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.99 ha
  • : 0.76 ha
  • : 0.17 ha
  • : 0.15 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sieroszewice
Przejdź na nowy: Geoportal Mikstat

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: