Obszary chronione Mirsk - Mirsk

Ochrona przyrody w gminie Mirsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mirsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mirsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mirsk

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łąki Gór i Pogórza Izerskiego: 4574.0 ha
  • Torfowiska Gór Izerskich: 3129.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stawy Młyńsko: 67.0 ha
rezerwat
  • Torfowiska Doliny Izery: 487.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Tłoczyna: 392.0 ha
  • Góra Słupiec: 1.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Izerskie: 10944.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Świeradów-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: