Obszary chronione Mszczonów - Mszczonów

Ochrona przyrody w gminie Mszczonów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mszczonów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mszczonów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mszczonów

obszar chronionego krajobrazu
  • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie): 4647.0 ha
  • Dolina Chojnatki: 0.26 ha
  • Dolina Rzeki Jeziorki: 0.11 ha
użytek ekologiczny
  • Prochowy Młynek 244 d: 0.72 ha
  • Prochowy Młynek 240 l: 0.35 ha
rezerwat
  • Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich - otulina: 109.0 ha
  • Grądy Osuchowskie: 99.0 ha
  • Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich: 19.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Radziejowice
Przejdź na nowy: Geoportal Mszczonów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: