Obszary chronione Muszyna - Muszyna

Ochrona przyrody w Muszynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Muszynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Muszyny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Muszyny

park krajobrazowy
  • Popradzki Park Krajobrazowy: 14142.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Popradzka: 13850.0 ha
rezerwat
  • Żebracze - otulina: 150.0 ha
  • Las Lipowy Obrożyska: 100.0 ha
  • Żebracze: 45.0 ha
  • Hajnik: 17.0 ha
  • Wierchomla:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Piwniczna Zdrój, Ochrona przyrody Krynica Zdrój
Przejdź na nowy: Geoportal Muszyna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: