Obszary chronione Myślenice - Myślenice

Ochrona przyrody w gminie Myślenice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Myślenice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Myślenice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Myślenice

użytek ekologiczny
  • "Mokradło Śródleśne": 0.25 ha
  • "Młaka Źródliskowa": 0.13 ha
rezerwat
  • Zamczysko nad Rabą: 0.96 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pcim
Przejdź na nowy: Geoportal Myślenice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: