Obszary chronione Nidzica - Nidzica

Ochrona przyrody w gminie Nidzica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nidzica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nidzica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nidzica

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 23613.0 ha
  • Doliny Rzeki Nidy i Szkotówki: 3009.0 ha
  • Doliny Rzeki Orzyc: 0.06 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 3691.0 ha
rezerwat
  • Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy: 122.0 ha
  • Koniuszanka II: 64.0 ha
  • Koniuszanka I: 24.0 ha
  • Jezioro Orłowo Małe: 15.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 17683.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Janowiec Kościelny, Ochrona przyrody Kozłowo
Przejdź na nowy: Geoportal Nidzica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: