Zanieczyszczenie powietrza Nowy Targ

Zanieczyszczenie powietrza Nowy Targ

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Targu.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w Nowym Targu.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla Nowego Targu

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w Nowym Targu

 • 15-20 μg/m³: 2.2 km²
 • 20-25 μg/m³: 7.7 km²
 • 25-30 μg/m³: 22.0 km²
 • 30-35 μg/m³: 9.0 km²
 • 35-40 μg/m³: 6.2 km²
 • 40-45 μg/m³: 3.1 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla Nowego Targu

 • 25-30 μg/m³: 5.2 km²
 • 30-35 μg/m³: 14.0 km²
 • 35-40 μg/m³: 15.0 km²
 • 40-45 μg/m³: 7.2 km²
 • 45-50 μg/m³: 3.5 km²
 • powyżej 50 μg/m³: 5.8 km²

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza na Twojej działce

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 może znacząco różnić się ze względu na dokładną lokalizację nawet w obszarze jednej miejscowości. Sprawdź jakie poziomy zanieczyszczenia powietrza występują na wskazanym przez Ciebie terenie.

Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo zawierający szczegółowe wartości zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiona na mapie analizę jakości powietrza dla wskazanego terenu lub konkretnej wybranej działki.

Sprawdź zanieczyszczenie powietrza w sąsiednich gminach:

Zanieczyszczenie powietrza Nowy Targ, Zanieczyszczenie powietrza Szaflary

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: