Obszary chronione Nowy Targ

Ochrona przyrody w Nowym Targu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowym Targu? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowego Targu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowego Targu

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 549.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Gorczańska: 539.0 ha
  • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: 260.0 ha
  • Górny Dunajec: 30.0 ha
park narodowy
  • Gorczański Park Narodowy - otulina: 1575.0 ha
rezerwat
  • Bór na Czerwonem: 115.0 ha
  • Bór na Czerwonem - otulina: 69.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: 260.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Nowy Targ, Ochrona przyrody Szaflary

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: