Geoportal Obrzycko - Obszary chronione Obrzycko

Obszary chronione Obrzycko

Ochrona przyrody w Obrzycku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Obrzycku? Sprawdź aktualne statystyki dla Obrzycka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Obrzycka

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dąbrowy Obrzyckie: 34.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Obrzycko
Przejdź na nowy: Geoportal Obrzycko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: