Obszary chronione Ośno Lubuskie - Ośno Lubuskie

Ochrona przyrody w gminie Ośno Lubuskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ośno Lubuskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ośno Lubuskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ośno Lubuskie

obszar chronionego krajobrazu
  • Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko: 1705.0 ha
  • Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim: 166.0 ha
  • Dolina Ilanki: 0.01 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Uroczysko Ośniańskich Jezior: 1982.0 ha
  • Uroczysko Doliny Lenki: 1078.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Ośno Lubuskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: