Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ośno Lubuskie - Ośno Lubuskie

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ośno Lubuskie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Ośno Lubuskie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Ośno Lubuskie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ośno Lubuskie

Sprawdź MPZP Ośno Lubuskie dla dowolnej działki w gminie Ośno Lubuskie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXV/226/2022 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy ulicy Akacjowej
  Numer uchwały: XXV/226/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-24
 • Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
  Numer uchwały: IV/31/2019
  Data uchwalenia: 2019-03-14
 • Uchwała nr XXIV/243/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów
  Numer uchwały: XXIV/243/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-27
 • Uchwała nr XXIV/244/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek
  Numer uchwały: XXIV/244/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-27
 • Uchwała nr XXIV/245/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Konwaliowej i Kościuszki
  Numer uchwały: XXIV/245/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-27
 • Uchwała nr XVIII/191/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Smogóry, Grabno i Połęcko
  Numer uchwały: XVIII/191/2017
  Data uchwalenia: 2017-09-27
Przejdź na nowy: Geoportal Ośno Lubuskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: