Obszary chronione Ostrowiec Świętokrzyski

Ochrona przyrody w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ostrowcu Świętokrzyskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Ostrowca Świętokrzyskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Kamiennej: 28.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bodzechów, Ochrona przyrody Brody, Ochrona przyrody Bałtów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: