Geoportal Pieniężno - Pieniężno - Obszary chronione Pieniężno - Pieniężno

Obszary chronione Pieniężno - Pieniężno

Ochrona przyrody w gminie Pieniężno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pieniężno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pieniężno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pieniężno

obszar chronionego krajobrazu
  • Rzeki Wałszy: 2990.0 ha
  • Równiny Orneckiej: 764.0 ha
  • Rzeki Banówki: 368.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka Pasłęka: 469.0 ha
rezerwat
  • Dolina Rzeki Wałszy: 228.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 4512.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Pieniężno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: