Geoportal Pieniężno - Pieniężno - Pozwolenia na budowę Pieniężno - Pieniężno

Pozwolenia na budowę Pieniężno - Pieniężno

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Pieniężno

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Pieniężno. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Pieniężno. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Pieniężno

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Pieniężno. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • remont dachu Zamku Kapituły Warmińskiej w Pieniężni
  Nr wniosku/zgłoszenia: 90/5137/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa 4 silosów zbożowych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 56/4104/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja naziemnego zbiornika gazu LPG o poj. 2700L wraz z wewnętrzną instalacją do zasilania kotła i kuchenki gazowej dla potrzeb budynku jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 11/3684/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa sieci wodociągowej w msc. Różaniec z punktem włączenia ze stacji podnoszenia ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 42/3541/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/04kV/kV oraz sieci kablowej nN 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 41/3454/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku magazynowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 15/1908/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy 999,37kV wraz z niezbędną infrastruktur techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 213/10139/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa mostu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 212/10105/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 195/8783/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego poprzez dobudowę pomieszczenia kotłowni
  Nr wniosku/zgłoszenia: 194/8784/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Pieniężno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: