Geoportal Pilica - Pilica - Obszary chronione Pilica - Pilica

Obszary chronione Pilica - Pilica

Ochrona przyrody w gminie Pilica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pilica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pilica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pilica

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 2706.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 0.17 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Środkowojurajska: 971.0 ha
  • Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski: 245.0 ha
użytek ekologiczny
  • Źródliska w Pilicy-Piaski: 2.6 ha
rezerwat
  • Ruskie Góry: 154.0 ha
  • Smoleń: 4.4 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Pilica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: