Geoportal Pilica - Pilica - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pilica - Pilica

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pilica - Pilica

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Pilica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Pilica i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Pilica, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Pilica

Sprawdź MPZP Pilica dla dowolnej działki w gminie Pilica. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica
    Numer uchwały: XXV/171/2005
    Data uchwalenia: 2005-02-24
Przejdź na nowy: Geoportal Pilica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: