Obszary chronione Piotrków Trybunalski

Ochrona przyrody w Piotrkowie Trybunalskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Piotrkowie Trybunalskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

park krajobrazowy
 • Sulejowski Park Krajobrazowy: 895.0 ha
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 241.0 ha
użytek ekologiczny
 • „Nad Bugajem”: 54.0 ha
 • : 3.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Meszcze: 36.0 ha
 • Dęby w Meszczach: 0.89 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: