Obszary chronione Pruszków

Ochrona przyrody w mieście Pruszków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Pruszków? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Pruszków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Pruszków

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 77.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Stawy Pęcickie: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Piastów, Ochrona przyrody Michałowice, Ochrona przyrody Raszyn
Przejdź na nowy: Geoportal Pruszków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: