Pozwolenia na budowę Ścinawa - Ścinawa

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Ścinawa

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Ścinawa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Ścinawa. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Ścinawa w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Ścinawa dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Ścinawa wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Ścinawa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Ścinawa. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 63828
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-01
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 63830
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-01
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Sieć wodociągowa De 125
  Nr wniosku/zgłoszenia: 60996
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa wewnętrzna w budynku wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 60942
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zatwierdzenie zmian do projektu budowy drogi rowerowej na odcinku Wielowieś - Ścinawa wraz z pełną infrastrukturą techniczną w zakresie odwodnienia, oświetlenia i przebydowy istniejącej drogi powiatowej ul. Legnickiej, infrstrukturą towarzyszącą w zakresie ruchu turystycznego w miejscowości Wielowieś i Parszowice, małą architekturą i zagospodarowaniem terenu oraz remontem istniejących mostów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59790
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z wewnętrznymi instalacjami w tym: zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym przyłączem wody oraz wewnętrzną instalacją zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59746
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zatwierdzenie zmian do projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego wono stojącego typ Pinokio 2 z wewnętrznymi instalacjami w tym: wewnętrzną instalacją zasilającą oraz budową zjazdu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59743
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zatwierdzenie zmian do projektu budowy drogi rowerowej na odcinku Wielowieś - Ścinawa wraz z pełną infrastrukturą techniczną w zakresie odwodnienia, oświetlenia i przebydowy istniejącej drogi powiatowej ul. Legnickiej, infrstrukturą towarzyszącą w zakresie ruchu turystycznego w miejscowości Wielowieś i Parszowice, małą architekturą i zagospodarowaniem terenu oraz remontem istniejących mostów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59790
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59711
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego oraz mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59710
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Wińsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wińsko