Obszary chronione Ścinawa - Ścinawa

Ochrona przyrody w gminie Ścinawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ścinawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ścinawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ścinawa

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Odry: 0.52 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi Odrzańskie: 1836.0 ha
użytek ekologiczny
  • Starorzecze koło Przychowej: 28.0 ha
  • Ścinawskie Bagna: 22.0 ha
  • Śnieżyca: 5.0 ha
  • Dąbrowa Dolna: 3.9 ha
rezerwat
  • Łęg Korea: 67.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Łęgi Odrzańskie: 1822.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Wińsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wińsko