Geoportal Sędziszów Małopolski - Sędziszów Małopolski - Obszary chronione Sędziszów Małopolski - Sędziszów Małopolski

Obszary chronione Sędziszów Małopolski - Sędziszów Małopolski

Ochrona przyrody w gminie Sędziszów Małopolski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sędziszów Małopolski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sędziszów Małopolski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sędziszów Małopolski

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 6208.0 ha
  • Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1770.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Wisłoka z Dopływami: 9.8 ha
rezerwat
  • Zabłocie: 101.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 2550.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ropczyce, Ochrona przyrody Ostrów, Ochrona przyrody Iwierzyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: