Geoportal Skórcz - Pozwolenia na budowę Skórcz

Pozwolenia na budowę Skórcz

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w mieście Skórcz

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla miasta Skórcz. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w mieście Skórcz. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie miasta Skórcz

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w mieście Skórcz. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 19276/2021 (AB.6743.2.69.2021)
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 19000/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14246/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka komina ceglanego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14187/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka bud. gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13237/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Sieć elektroenergetyczna o napięciu do 1kV: budowa linii kablowej nN 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: (AB.6743.2.36.2021) 9833/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z bezodpływowym, szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9885/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8547/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji fotowoltaicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5155/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę budynku usługowo-handlowego wraz z zewnętrzną obsługą komunikacyjną, zjazdami z ul. Zielonej, wiaty śmietnikowej, murami oporowymi, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, elektroenergetyczną linia kablową nn, stacją transformatorową, miejscami ładowania samochodów elektrycznych, masztami oświetleniowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej i przyłączami wodociągowymi, wewnętrznymi instalacjami w budynku oraz usunięciem kolizji z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1133/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Skórcz, Pozwolenia na budowę Osiek
Przejdź na nowy: Geoportal Skórcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: