Pozwolenia na budowę Skórcz - starogardzki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Skórcz

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Skórcz. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Skórcz. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Skórcz w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Skórcz dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Skórcz wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Skórcz

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Skórcz. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowo-biurowego na budynek produkcji suplementów diety
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22614/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu płynnego propan oraz zbiornik naziemny na gaz płynny o poj. 2700l dla potrzeb istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17163/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczych wskutek dobudowy wiaty na słomę
  Nr wniosku/zgłoszenia: 16488/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 15603/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13567/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji Starosty Starogardzkiego nr nr AB.6740.2.10.2019 z dnia 26.04.2019 r. wydanej przez Starostę Starogardzkiego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, budynku hali warsztatu samochodowego z częścią biurowo- socjalną wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, instalacji kanalizacji deszczowej, przyłącza wody oraz parkingu z wewnętrzną komunikacją na terenie działki nr 35/15, obręb Skórcz, gmina Skórcz, zmienionej decyzją nr AB.6740.2.25.2019 z dnia 05.09.2019 r. w zakresie: zmiany gabarytów zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12544/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12067/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w m. Wielbrandowo gm. Skórcz
  Nr wniosku/zgłoszenia: WI-II.7840.1.68.2020.DT
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku rekreacji indywidualnej , zbiornika na ścieki i przyłącza wodociągowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9772/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie zmiany usytuowania budynku na działce (po geodezyjnym pomiarze działki) oraz w zakresie rozmieszczenia i ilości okien w budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9648/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Bobowo