Obszary chronione Sośnicowice - Sośnicowice

Ochrona przyrody w gminie Sośnicowice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sośnicowice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sośnicowice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sośnicowice

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich: 2098.0 ha
rezerwat
  • Las Dąbrowa - otulina: 131.0 ha
  • Las Dąbrowa: 20.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pilchowice, Ochrona przyrody Gliwice
Przejdź na nowy: Geoportal Sośnicowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: