Geoportal Śrem - Śrem - Obszary chronione Śrem - Śrem

Obszary chronione Śrem - Śrem

Ochrona przyrody w gminie Śrem

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Śrem? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Śrem, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Śrem

obszar chronionego krajobrazu
 • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra:
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego: 2807.0 ha
 • Rogaliński Park Krajobrazowy: 1699.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Rogalińska Dolina Warty: 2851.0 ha
użytek ekologiczny
 • Żowiniec: 16.0 ha
 • Przesmyk: 14.0 ha
 • Bagienko: 14.0 ha
 • Łokcie I: 13.0 ha
 • Starorzecza w Łęgu: 11.0 ha
 • Żabie oczka: 8.5 ha
 • Jeziorko: 8.1 ha
 • Łokcie II: 7.2 ha
 • Bobrzysko: 5.0 ha
 • Samotnie: 4.1 ha
 • Stara Warta: 2.6 ha
 • Potop: 1.4 ha
 • Kocanki: 0.74 ha
 • Żurawiec: 0.5 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Łęgi Mechlińskie: 785.0 ha
rezerwat
 • Czmoń: 23.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Rogalińska: 2655.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Brodnica
Przejdź na nowy: Geoportal Śrem

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: