Pozwolenia na budowę Stąporków - Stąporków

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Stąporków

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Stąporków. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Stąporków. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Stąporków

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Stąporków. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami oraz budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.198.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6743.1.43.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999kWp
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.154.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w pasie drogi krajowej nr 42 w miejscowości Błaszków dz. nr 195 obręb Błaszków gm. Stąporków
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR.II.7843.5.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Świętokrzyski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.131.2021.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.108.2021.MP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Gustawów
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.106.2021.MW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN PRZEJŚCIE POPRZECZNE KABLEM ZIEMNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN, pod drogą krajową DK42 w km 227+924, oraz odcinkiem usytuowanym poprzecznie w km 228+000, zlokalizowanych na działce nr ewid. dz. 3351, obręb [0002) OBRĘB 2 jedn.ewid. 260508_4 STĄPORKÓW - miasto, w m.Stąporków ul.Piłsudskiego
  Nr wniosku/zgłoszenia: IR.II.7840.1.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Świętokrzyski, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego w msc. Błaszków
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.113.2021.MW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Koneckiego znak: BP.6740.279.2011.JJ z dnia 07.07.2011 r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BP.6740.89.2021.MW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Końskie, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Bliżyn
Przejdź na nowy: Geoportal Stąporków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: