Obszary chronione Stąporków - Stąporków

Ochrona przyrody w gminie Stąporków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Stąporków? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Stąporków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Stąporków

obszar chronionego krajobrazu
 • Konecko-Łopuszniański: 19548.0 ha
 • Suchedniowsko-Oblęgorski: 1555.0 ha
park krajobrazowy
 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 968.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Krasnej: 2046.0 ha
 • Dolina Czarnej: 1413.0 ha
 • Uroczysko Pięty: 201.0 ha
 • Lasy Suchedniowskie: 169.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 9.9 ha
rezerwat
 • Górna Krasna: 158.0 ha
 • Gagaty Sołtykowskie: 14.0 ha
 • Skałki Piekło pod Niekłaniem: 6.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bliżyn
Przejdź na nowy: Geoportal Stąporków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: