Pozwolenia na budowę Stronie Śląskie - Stronie Śląskie - kłodzki miasto

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Stronie Śląskie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Stronie Śląskie. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Stronie Śląskie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Stronie Śląskie

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Stronie Śląskie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego oraz zbiornika na nieczystości płynne
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.14.34.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt zamienny - zmiana decyzji nr 11/XIV/B/2021 z dnia 10.03.2021r. dot. budowy trzech budynków letniskowych całorocznych
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.14.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka obiektu telefonii komórkowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6741.14.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.14.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa magazynu do przechowywania skoszonej biomasy, wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.14.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt zamienny - zmiana decyzji nr 83/XIV/B/2019 z dnia 30.09.2019r. dot. Budowy obiektu zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami, z przyłączem: kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i instalacjami zewnętrznymi: gazu, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.14.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej FI 160 PEHD, sieci kanalizacji sanitarnej FI 200 PVC-U wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPaiB.6743.14.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa stawu ziemnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.14.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt zamienny - zmiana decyzji nr 50/XIV/B/2020 z dnia 22.07.2020r. dot. Budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o poj. 2700l. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPaiB.6740.14.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPaiB.6740.14.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Stronie Śląskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: