Geoportal Stronie Śląskie - Stronie Śląskie - kłodzki miasto - Zanieczyszczenie powietrza Stronie Śląskie - Stronie Śląskie - kłodzki miasto

Zanieczyszczenie powietrza Stronie Śląskie - Stronie Śląskie - kłodzki miasto

Zanieczyszczenie powietrza Stronie Śląskie

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stronie Śląskie.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Stronie Śląskie.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Stronie Śląskie

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Stronie Śląskie

  • 15-20 μg/m³: 145.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Stronie Śląskie

  • 15-20 μg/m³: 70.0 km²
  • 20-25 μg/m³: 74.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Stronie Śląskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: