Geoportal Strzelin - Strzelin - Obszary chronione Strzelin - Strzelin

Obszary chronione Strzelin - Strzelin

Ochrona przyrody w gminie Strzelin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Strzelin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Strzelin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Strzelin

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie: 0.15 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wzgórza Strzelińskie: 1143.0 ha
  • Karszówek: 218.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Wzgórza Strzelińskie: 8803.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Borów
Przejdź na nowy: Geoportal Strzelin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: