Obszary chronione Supraśl - Supraśl

Ochrona przyrody w gminie Supraśl

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Supraśl? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Supraśl, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Supraśl

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego: 12634.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego - otulina: 2812.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Knyszyńska: 14575.0 ha
rezerwat
 • Jałówka: 275.0 ha
 • Surażkowo: 137.0 ha
 • Budzisk: 134.0 ha
 • Las Cieliczański: 132.0 ha
 • Krasne: 85.0 ha
 • Krzemienne Góry: 79.0 ha
 • Woronicza: 25.0 ha
 • Bahno w Borkach: 12.0 ha
 • Międzyrzecze: 0.53 ha
 • Stare Biele:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Knyszyńska: 14381.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gródek
Przejdź na nowy: Geoportal Supraśl

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: