Geoportal Świątniki Górne - Świątniki Górne - Pozwolenia na budowę Świątniki Górne - Świątniki Górne

Pozwolenia na budowę Świątniki Górne - Świątniki Górne

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Świątniki Górne

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Świątniki Górne. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Świątniki Górne. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Świątniki Górne

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Świątniki Górne. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV na dz. nr 1124, 136/10, 136/6 w m. Wrząsowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.117.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka domu – budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi przylegającymi do domu na dz. nr 514/1 w m. Wrząsowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0217/S/2021/AB.II-S.6741.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 19/4 w m. Olszowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0213/S/2021/AB.II-S.6740.1.198.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 612 w m. Ochojno, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0208/S/2021/AB.II-S.6740.1.195.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan., co, gaz i instalacją elektroenergetyczną oraz przęłożenie instalacji zewnętrznej elektrycznej i gazowej na dz. nr 331/4 w m. Olszowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0204/S/2021/AB.II-S.6740.1.191.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, gazową, elektryczną (w budynku) oraz instalacją wewnętrzną gazową wig, elektryczną wlz, kanalizacji sanitarnej (na działce), budowa dojścia i dojazdu do budynku na dz. nr 851/5 w m. Wrząsowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0155/S/2021/AB.II-S.6740.1.145.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa na dz. nr 106, 110, 113/4, 113/5 w m. Olszowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.89.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka wolnostojącego budynku gospodarczego na dz. nr 1047/3 w m. Świątniki Górne, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0147/S/2021/AB.II-S.6741.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego, przy ul. Bystrej na dz. nr 165/7, 165/5, 163/11, 163/10, 160/5, 160/2, 164, 163/1, 166, 173/4 w m. Olszowice, gm. Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0324/K/2021/AB.V.6740.1.78.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa na dz. nr 355/1, 355/2 w m. Olszowice, gmina Świątniki Górne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.59.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Siepraw, Pozwolenia na budowę Mogilany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: