Geoportal Mogilany - krakowski - Pozwolenia na budowę Mogilany - krakowski

Pozwolenia na budowę Mogilany - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Mogilanach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Mogilan. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Mogilanach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Mogilan

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Mogilanach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 658 w m. Włosań, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0194/S/2021/AB.II-S.6740.1.181.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa muru oporowego na dz. nr 641/100 w m. Libertów, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0181/S/2021/AB.II-S.6740.1.170.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa muru oporowego na dz. nr 641/99 w m. Libertów, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0180/S/2021/AB.II-S.6740.1.169.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych M-1, M-2 w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami i z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, gazową, elektryczną (w budynku) oraz instalacją wewnętrzną gazową wig i elektryczną wlz, kanalizacji sanitarnej do studzienki (na działce), budowa dojścia i dojazdu do budynków na dz. nr 391/1 w m. Libertów, gmina Mogilany oraz budowa wjazdu z drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 393 na dz. nr 391/1 w m. Libertów, gmina Mogilany jako I etap inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej M-1, M-2, M-3, M-4 z wbudowanymi garażami i z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, gazową, elektryczną (w budynku) oraz instalacją wewnętrzną gazową wig i elektrycznąwlz, kanalizacji sanitarnej do studzienki (na działce), budowa dojścia i dojazdu do budynków na dz. nr 391/1 w m. Libertów, gmina Mogilany oraz budowa wjazdu z drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 393 na dz. nr 391/1 w m. Libertów, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0175/S/2021/AB.II-S.6740.1.165.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacją: wod-kan, co, gazową, elektryczną (w budynku) oraz instalacją wewnętrzną elektryczną wlz (na działce), budowa zbiornika na ścieki z instalacją kanalizacji sanitarnej, budowa dojścia i dojazdu do budynku na dz. nr 211/2 w m. Chorowice, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0157/S/2021/AB.II-S.6740.1.147.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji deszczowej z dachu budynku z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika na wody deszczowe, energii elektrycznej do układu pomiarowego w linii ogrodzenia oraz utwardzeniem dojść i dojazdów na dz. nr 523/8 w m. Libertów, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0145/S/2021/AB.II-S.6740.1.136.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa na dz. nr 285/7 w m. Włosań, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.84.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku garażu dwustanowiskowego z wewnętrzną instalacją energii elektrycznej (w budynku) oraz z wewnętrzną linią zasilającą wlz (na działce), budowa muru oporowego, budowa dojścia i dojazdu do budynku na dz. nr 586 w m. Gaj, gmina Mogilany jako II etap inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, gazową, elektryczną (w budynku) oraz instalacją wewnętrzną gazową wig i elektryczną wlz, kanaliacji sanitarnej (na działce), budowa budynku garażu dwustanowiskowego z wewnętrzną instalacją energii elektrycznej (w budynku) oraz z wewnętrzną linią zasilającą wlz (na działce), budowa zbiornika na wodę deszczową z instalacją kanalizacji deszczowej oraz budowa muru oporowego, budowa dojścia i dojazdu do budynków na dz. nr 586 w m. Gaj, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0133/S/2021/AB.II-S.6740.1.124.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, a także wraz z wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazu i zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie części powierzchni gruntu (dojścia i dojazdu) na dz. nr 189/4 w m. Włosań, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0124/S/2021/AB.II-S.6740.1.115.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wydzieleniem dwóch lokali mieszkalnych wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji: wod.-kan., elektrycznej i c.o. na dz. nr 382/15 w m. Gaj, gmina Mogilany
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0119/S/2021/AB.II-S.6740.1.110.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Mogilany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: