Obszary chronione Świebodzice

Ochrona przyrody w mieście Świebodzice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Świebodzice? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Świebodzice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Świebodzice

park krajobrazowy
  • Książański Park Krajobrazowy: 89.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dobromierz: 90.0 ha
  • Przełomy Pełcznicy pod Książem: 7.3 ha
rezerwat
  • Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha: 3.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: