Geoportal Szczucin - Szczucin - Obszary chronione Szczucin - Szczucin

Obszary chronione Szczucin - Szczucin

Ochrona przyrody w gminie Szczucin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szczucin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szczucin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szczucin

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły: 773.0 ha
  • Solecko-Pacanowski: 2.5 ha
  • Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.01 ha
użytek ekologiczny
  • Wola Szczucińska: 1.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Łubnice, Ochrona przyrody Pacanów
Przejdź na nowy: Geoportal Szczucin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: