Obszary chronione Tolkmicko - Tolkmicko

Ochrona przyrody w gminie Tolkmicko

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Tolkmicko? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Tolkmicko, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Tolkmicko

obszar chronionego krajobrazu
 • Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód: 1241.0 ha
 • Rzeki Baudy: 489.0 ha
 • Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie): 21.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej: 7988.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana: 10728.0 ha
 • Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej: 2058.0 ha
użytek ekologiczny
 • Polder Jagodno: 5.1 ha
 • Bagienne Pola: 4.5 ha
 • Ostoja: 4.0 ha
 • Marszałkowe Bagna: 2.1 ha
 • Bagno Edwarda: 1.3 ha
 • Polder Jagodno II: 0.11 ha
rezerwat
 • Zatoka Elbląska: 779.0 ha
 • Dolina Stradanki: 121.0 ha
 • Buki Wysoczyzny Elbląskiej: 94.0 ha
 • Nowinka: 74.0 ha
 • Pióropusznikowy Jar: 14.0 ha
 • Kadyński Las: 8.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Zalew Wiślany: 10469.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krynica Morska
Przejdź na nowy: Geoportal Tolkmicko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: