Obszary chronione Wasilków - Wasilków

Ochrona przyrody w gminie Wasilków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wasilków? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wasilków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wasilków

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego - otulina: 6712.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego: 3916.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Knyszyńska: 5914.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Żurawka": 21.0 ha
rezerwat
  • Jałówka: 0.29 ha
  • Antoniuk: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Knyszyńska: 9145.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Białystok

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: