Obszary chronione Witkowo - Witkowo

Ochrona przyrody w gminie Witkowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Witkowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Witkowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Witkowo

obszar chronionego krajobrazu
  • Powidzko-Bieniszewski: 9711.0 ha
park krajobrazowy
  • Powidzki Park Krajobrazowy: 4861.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pojezierze Gnieźnieńskie: 2911.0 ha
użytek ekologiczny
  • Jezioro Czarne: 64.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Niechanowo
Przejdź na nowy: Geoportal Witkowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: