Obszary chronione Wolin - Wolin

Ochrona przyrody w gminie Wolin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wolin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wolin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wolin

specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wolin i Uznam: 10747.0 ha
 • Ujście Odry i Zalew Szczeciński: 6736.0 ha
użytek ekologiczny
 • Mokrzyckie Torfowisko: 248.0 ha
 • Półwysep Rów: 79.0 ha
 • Jelenie Błota: 14.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 4.4 ha
 • Dzicze Uroczysko: 3.5 ha
 • Rosiczka: 1.9 ha
 • Szmanc: 0.47 ha
park narodowy
 • Woliński Park Narodowy: 311.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Mierzęciński Las: 271.0 ha
rezerwat
 • Wiejkowski Las: 120.0 ha
 • Nadmorski Bór Storczykowy: 28.0 ha
 • Łuniewo: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Zalew Szczeciński: 8398.0 ha
 • Zalew Kamieński i Dziwna: 5264.0 ha
 • Puszcza Goleniowska: 3244.0 ha
 • Bagna Rozwarowskie: 2336.0 ha
 • Łąki Skoszewskie: 332.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: