Pozwolenia na budowę Wolin - Wolin

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Wolin

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Wolin. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Wolin. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Wolin

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Wolin. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 503/1 obręb Recław gmina Wolin KOB I kubatura 827 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.265.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gmina Wolin działka nr 18/25 obręb 0022 Unin
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.205.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63/40PE z przyłączami gazowymi dn 25 PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,4 MPa dla budynków mieszkalnych w Koniewie działki nr 105, 44, 35/9, 35/10, 35/11 Koniewo gmina Wolin KOB XXVI
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6743.3.029.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr 117/2021 z dnia 18.03.2021 – Budowa budynku rekreacji indywidualnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.182.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.181.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.180.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.175.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa typowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 164/40 obręb 0003 miasto Wolin KOB I kubatura 568 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 159/1, 160/1 obręb Domysłów gmina Wolin KOB I kubatura 746,00 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.146.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa schodów terenowych na działce nr 192/2 obręb 0003 Wolin
  Nr wniosku/zgłoszenia: Boś.6740.145.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, 70-400 Kamień Pomorski
  Status: Decyzja pozytywna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: