Obszary chronione Zduny - Zduny - krotoszyński

Ochrona przyrody w gminie Zduny

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zduny? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zduny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zduny

obszar chronionego krajobrazu
  • Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy: 3586.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej: 2867.0 ha
rezerwat
  • Buczyna Helenopol: 42.0 ha
  • Mszar Bogdaniec: 22.0 ha
  • Baszków: 3.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dąbrowy Krotoszyńskie: 2880.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Cieszków
Przejdź na nowy: Geoportal Zduny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: