Obszary chronione Złoczew - Złoczew

Ochrona przyrody w Złoczewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Złoczewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Złoczewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Złoczewa

użytek ekologiczny
 • : 2.1 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.19 ha
rezerwat
 • Nowa Wieś: 115.0 ha
 • Paza: 27.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Parki Złoczewskie: 4.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Brzeźnio, Ochrona przyrody Lututów
Przejdź na nowy: Geoportal Złoczew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: