Obszary chronione Aleksandrów Łódzki - Aleksandrów Łódzki

Ochrona przyrody w gminie Aleksandrów Łódzki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Aleksandrów Łódzki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Aleksandrów Łódzki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

obszar chronionego krajobrazu
  • Puczniewski: 0.02 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.2 ha
  • : 1.2 ha
  • : 0.62 ha
  • : 0.34 ha
  • : 0.1 ha
  • : 0.06 ha
rezerwat
  • Torfowisko Rąbień: 42.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Zgierz, Ochrona przyrody Łódź, Ochrona przyrody Lutomiersk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: