Obszary chronione Łódź

Ochrona przyrody w Łodzi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łodzi? Sprawdź aktualne statystyki dla Łodzi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łodzi

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Miazgi pod Andrespolem: 0.23 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich: 1740.0 ha
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - otulina: 1108.0 ha
użytek ekologiczny
 • „Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki”: 32.0 ha
 • „Stawy w Nowosolnej”: 16.0 ha
 • „Olsy nad Nerem”: 15.0 ha
 • „Dolina dolnej Wrzącej”: 10.0 ha
 • „Jeziorko Wiskitno”: 7.9 ha
 • „Majerowskie Pole”: 6.8 ha
 • „Majerowskie Błota”: 6.1 ha
 • „Olsy na Żabieńcu”: 4.7 ha
 • „Łąki na Modrzewiu”: 2.9 ha
 • „Mokradła Brzozy”: 2.4 ha
 • „Stawy w Mileszkach”: 2.3 ha
 • „Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy”: 2.1 ha
 • „Łąka w Wiączyniu”: 1.5 ha
 • „Źródliska na Mikołajewie: 0.49 ha
 • „Mokradła przy Pomorskiej”: 0.31 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Ruda Willowa: 221.0 ha
 • Dolina Sokołówki: 218.0 ha
 • Międzyrzecze Neru i Dobrzynki: 217.0 ha
 • Sucha dolina w Moskulach: 162.0 ha
 • Źródła Neru: 134.0 ha
rezerwat
 • Las Łagiewnicki: 70.0 ha
 • Polesie Konstantynowskie: 11.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: