Geoportal Bardo - Bardo - Obszary chronione Bardo - Bardo

Obszary chronione Bardo - Bardo

Ochrona przyrody w Bardzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bardzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Barda, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Barda

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bardzkie i Sowie: 3635.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Bardzkie: 2149.0 ha
  • Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa: 58.0 ha
rezerwat
  • Cisy: 20.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Obryw skalny: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kłodzko
Przejdź na nowy: Geoportal Bardo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: