Obszary chronione Kłodzko - kłodzki

Ochrona przyrody w gminie Kłodzko

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kłodzko? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kłodzko, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kłodzko

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bardzkie i Sowie: 3796.0 ha
park krajobrazowy
  • Śnieżnicki Park Krajobrazowy: 580.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Złote: 995.0 ha
  • Pasmo Krowiarki: 886.0 ha
  • Góry Bardzkie: 352.0 ha
  • Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa: 273.0 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich: 39.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: