Geoportal Bobowa - Bobowa - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bobowa - Bobowa

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bobowa - Bobowa

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Bobowa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bobowa i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Bobowa, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Bobowa

Sprawdź MPZP Bobowa dla dowolnej działki w gminie Bobowa. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XLIV/403/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Siedliskach – strefa aktywności gospodarczej.
  Numer uchwały: XLIV/403/22
  Data uchwalenia: 2022-06-24
 • Uchwała Nr XL/359/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452, miasto Bobowa część działki Nr 1040, wieś Brzana część działki Nr 115/1, wieś Jankowa część działki Nr 519/2, wieś Siedliska część działki Nr 31/2, wieś Siedliska część działek Nr 510/1 i 510/2, wieś Siedliska działka Nr 614 i część działki Nr 615, wieś Siedliska działka Nr 738/4, wieś Stróżna część działki Nr 859, wieś Wilczyska część działki Nr 413/1 i działka Nr 413/2, wieś Wilczyska część działek Nr 561 i Nr 564/2
  Numer uchwały: XL/359/22
  Data uchwalenia: 2022-02-28
 • Uchwała Nr XXXIX/347/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 87/3 w Brzanie, działka Nr 228 i część działki Nr 227/4 w Siedliskach, część działki Nr 296/10 w Siedliskach, działka Nr 390/3 w Siedliskach, część działki Nr 782/1 w Stróżnej, część działki Nr 386/1 w Wilczyskach
  Numer uchwały: XXXIX/347/22
  Data uchwalenia: 2022-01-31
 • Uchwała Nr XXXIX/345/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –część działki Nr 477/55 w Bobowej
  Numer uchwały: XXXIX/345/22
  Data uchwalenia: 2022-01-31
 • Uchwała Nr XXXIX/346/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 106/1 w Brzanie
  Numer uchwały: XXXIX/346/22
  Data uchwalenia: 2022-01-31
 • Uchwała Nr XXXVI/316/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 636/4 i część działki Nr 665/1, wieś Siedliska działka Nr 738/1
  Numer uchwały: XXXVI/316/21
  Data uchwalenia: 2021-10-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Korzenna
Przejdź na nowy: Geoportal Bobowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: