Pozwolenia na budowę Bydgoszcz

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Bydgoszczy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Bydgoszczy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Bydgoszczy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Bydgoszczy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Bydgoszczy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2429572/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2423652/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa odcinka kanalizacji deszczowej – retencja kanałowa nr 3
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2418402/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-01
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zbiornika retencyjnego wód deszczowych z zasuwą elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2413784/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zbiornika retencyjnego wód deszczowych z zasuwą elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2413753/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zbiornika retencyjnego wód deszczowych z zasuwą elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2413776/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zbiornika retencyjnego wód deszczowych z zasuwą elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2413766/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zbiornika retencyjnego wód deszczowych z zasuwą elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2413769/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa osiedlowej sieci rozdzielczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych D i
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2396552/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2393353/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: