Pozwolenia na budowę Zławieś Wielka - toruński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Złejwsi Wielkiej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Złejwsi Wielkiej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Złejwsi Wielkiej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Złejwsi Wielkiej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Złejwsi Wielkiej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego dz. nr 102/29 m.Toporzysko gm.Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 885
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • POZWOLENIE NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZK. JEDNORODZ. DZ. NR 434/264, M. CZARNOWO, GM. ZŁAWIEŚ WIELKA
  Nr wniosku/zgłoszenia: 799
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę w zakresie zmiany układu tarasów ogrodowych, wykonanie zadaszeń nad tarasem(..) dz. nr 122/70, 123/39, 122/71, 123/40, 122/70, 123/41, 122/67, 122/68, 122/69, m. Rozgarty, gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 793
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę instalacji gazu płynnego z dwóch zbiorników podziemnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku hali magazynowej dz. nr 244/50, m. Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 798
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny dz. nr 88/46 m. Górsk gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 785
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszk. jednorodz. wraz z zewnenętrzną instalacja wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej dz. nr 434/102, m. Czarnowo, gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 763
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę budynku mieszk. jednorodz. dwulokalowego dz. nr 340/23, m,. Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 761
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę w zakresie instalacji gazowej dz. nr 92/4, m. Toporzysko, gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 768
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa bud. mieszk. dz. nr 129/2 m. Siemoń gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 753
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z garażem z przydomowa oczyszczalnią ścieków dz. nr 24/3, m. Toporzysko, gm. Zławieś Wielka
  Nr wniosku/zgłoszenia: 754
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zławieś Wielka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: